Posdumowanie roku 2009

Informacja dodana 01.01.2010, 20:27:30, autor: mjrPATON

W okresie 01.01-30.11.2009r. Formacja odbyła ogółem 137,5 roboczodni poświęconych szkoleniu, działaniu i rozwojowi.

Uczestniczyliśmy w 7 oficjalnych manewrach lub dużych „strzelaninach”, a 4 razy sami organizowaliśmy.
Współorganizowaliśmy, organizowaliśmy i braliśmy udział w 11 innych imprezach/seminariach, w tym Force on Force i Nasze Urodziny.
Odbyliśmy 6 dłuższych staży, 16 krotnie byliśmy w górach, w tym takie perełki jak "Maszeruj albo Zdychaj”, czy „Orla Perć”, plus Norwegia.
35 razy spotkaliśmy się na zwykłych treningach, w tym także pracach porządkowych i przygotowaniach organizowanych przez Nas imprez.

Oficjalnie przeszliśmy ok. 815km, nieoficjalnie jest ich dużo więcej.

Przed nami kolejny rok, nowe możliwości i szereg wyzwań do zrealizowania.


721170
odwiedzin
od 27.01.2007
(Zaloguj)(c) 2004-2019 by
Hornet
Konik
Marzan
Sharpek


Partnerzy:


Militarna Polska: Polska.mil.pl

Moryl Team: morylteam.pl


Sponsorzy:


AsgShop


Polecamy: